Duurzaam ondernemen

Hoe we ons steentje bijdragen aan een betere wereld

We willen van de wereld een betere plek maken om te leven, te wonen en te werken. Dat kunnen we niet in ons eentje, maar we kunnen hieraan wel ons steentje bijdragen. In de meest letterlijke zin doen we dat door de ontwikkeling van infraproducten met een biobased samenstelling. Mens, milieu en maatschappij hebben onze volle aandacht. Daarom steunen we ook de Sustainable Development Goals (SDG’s) die vanuit de Verenigde Naties zijn ontwikkeld met de bedoeling om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In ons beleid hebben we 5 van de in totaal 17 SDG’s omarmd.

Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen en voortgang rondom MVO van Morssinkhof Groep? Bekijk hier ons verslag. Dit verslag wordt 2x per jaar aangepast, zo zie je altijd een actuele versie van ons verslag!

SDG 8 – Waardig werk en economische groei

Economische groei is duurzaam als de productiefactoren kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoord worden ingezet en winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven. Wil je weten wat wij doen om deze doelstelling te realiseren? 

SDG 8 Morssinkhof Groep

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen. Wil je weten hoe wij hieraan invulling geven?

SDG 9 Morssinkhof Groep

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Naast de werklocatie en sociale relaties bepaalt het aanbod van betaalbare woningen waar mensen gaan wonen. Mobiliteit op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers. Buitenshuis is een gezonde en veilige leefomgeving van belang. Hoe dragen wij hieraan bij? 

SDG 11 Morssinkhof Groep

SDG 15 – Leven op het land

Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken. Benieuwd naar onze bijdrage aan deze doelstelling?

SDG 15 Morssinkhof Groep

SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Willen we de duurzame ontwikkelingsagenda uitvoeren, de beschikbare capaciteit benutten en de middelen versterken, dan moeten we samenwerken. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe internationale partnerschappen. Waarom kunnen we dit niet in ons eentje? 

SDG 17 Morssinkhof Groep

Kunnen we je ergens mee helpen?

Onze experts staan voor je klaar!