Maatschappij

Verantwoordelijkheid

We kennen en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo werken we samen met verschillende universiteiten en hogescholen aan projecten om duurzame producten te verbeteren en te ontwikkelen. Met de Hogeschool Van Hall Larenstein doen we technisch onderzoek naar producten voor hittestress, met Hogeschool Saxion onderzoeken we de opties voor waterdoorlatende producten en met de Universiteit Twente kijken we hoe we klimaatadaptieve producten in de markt kunnen zetten. Hiervoor werken we onder andere ook samen met landschapsarchitecten, ingenieursbureaus, stedenbouwkundige, cementleveranciers, puinrecycling bedrijven en designmanagers. Onderdeel hiervan is dat we hen informeren over de mogelijkheden die er zijn rondom verduurzaming.

Morssinkhof Groep - maatschappelijke verantwoordelijkheid