Sustainable Development Goals

De vijf duurzaamheidsdoelen die wij omarmen

In 2015 hebben alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland, afspraken gemaakt over 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelstellingen variëren van armoedebestrijding tot voor iedereen toegankelijk onderwijs en doelstellingen om klimaatverandering een halt toe te roepen. Voor het opstellen van deze SDG’s (duurzaamheidsdoelen) zijn wereldwijd duizenden organisaties en miljoenen burgers om hulp gevraagd. Morssinkhof Groep heeft zich verbonden aan een vijftal van deze SDG’s.

Onze medewerkers, het cement tussen de stenen

Duurzame groei bereik je wanneer je als organisatie de voorwaarden hebt geschapen voor het op de juiste manier aanwenden van de aanwezige productiefactoren. Neem bijvoorbeeld de productiefactor arbeid. Wij geloven dat gezonde en gelukkige medewerkers zorgen voor een lager ziekteverzuim, betere resultaten en een goede werksfeer. Onze medewerkers zijn daarmee ook het belangrijkste kapitaal. Zij zijn feitelijk het cement tussen de stenen. En voor wat betreft het cement dat we gebruiken bij onze productieproces: bij de productie van dit bindmiddel komt veel CO₂ vrij, wat een negatief effect heeft op de opwarming van de aarde. Om onze footprint te verkleinen, kijken we voortdurend naar milieuvriendelijkere grondstoffen en productiemiddelen en -methodes.

Rene bij productielocatie Hengelo

“Wij geloven dat gezonde en gelukkige medewerkers zorgen voor een lager ziekteverzuim, betere resultaten en een goede werksfeer.”
– Leonie Wetering | HR Manager

 

Meer elektrische kilometers, kleinere footprint

Tot de productiefactor kapitaal rekenen we ook ons wagenpark. Deze bestaat nu nog uit verschillende benzineauto’s, benzine-hybrides en vrachtwagens. De benzineauto’s worden gefaseerd vervangen voor benzine/hybride of volledige elektrische auto’s, wat betekent dat vanaf 2025 alle personenauto’s in het wagenpark benzine/hybride of elektrisch zijn. Distributie van onze producten naar de eindbestemming vindt steeds plaats vanuit de dichtstbijzijnde productielocatie. Zo beperken we het aantal transportbewegingen en verkleinen we onze footprint. Om het woon-werkverkeer in goede banen te leiden, stimuleren we medewerkers om, waar mogelijk, hybride of remote te werken.

Duurzaamheidsdoelstellingen Morssinkhof Groep

Onze bijdrage aan een betere leefomgeving

Met de producten die we als Morssinkhof Groep maken en leveren, dragen we bij aan een betere en veiligere leefomgeving. Straten en wijken in steden en dorpen worden met behulp van onze infraproducten of de producten van Brinkman baksteencentrum ontsloten, dan wel aangesloten op bestaande infrastructuur. Met Tuinvisie zorgen we voor toekomstbestendige tuinen.

Morssinkhof Groep - Duurzaamheidsdoelen

Samenwerking met ketenpartners

We zijn niet alleen op de wereld, maar hebben branchegenoten en ketenpartners nodig om onze (gezamenlijke) duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Zo hebben in maart 2022 samenwerkende partijen in de betonsector besloten tot een Betonakkoord. Dit akkoord heeft tot doelstelling de betonsector versneld te laten verduurzamen. Om dit te realiseren, zijn in het akkoord afspraken gemaakt over welke ketenpartners welke doelen en ambities gaan realiseren. De eerste maatregelen kunnen al in 2023 leiden tot een reductie van 15 tot 20 procent CO2-uitstoot ten opzichte van 2021.

Puinbreker

De laatste berichten over SDG’s

Kunnen onze experts u ergens bij helpen?

Neem dan contact met ons op